Všeobecné obchodní podmínky

společnosti BHG Princ s.r.o. na prodej dárkových poukazů a souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Společnost BHG Princ s.r.o., se sídlem: Staroměstské náměstí 460/29, 110 00 Praha 1, IČO: 07341199, DIČ: CZ07341199, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 299427, je provozovatelem baru Black Angel's Bar, Staroměstské náměstí 460/29, 110 00  Praha 1 a internetových stránek blackangelsbar.com a bauergroup.cz, pomocí kterých Kupující kupuje Dárkový poukaz nebo Zážitek.

Článek I - Vymezení základních pojmů

Pokud není v Nabídce, Seznamu zážitků nebo v Dárkovém poukazu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem význam v níže uvedených definicích:

Článek II - Objednávka a koupě Dárkového poukazu, Zážitku

Článek III - Práva a povinnosti

Článek IV - Zodpovědnost Prodávajícího

Článek V - Podmínky reklamace

Článek VI - Zánik Objednávky, koupě Dárkového poukazu, Zážiku

Článek VII - Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Článek VIII - Společná a závěrečná ustanovení